Barion Pixel

Online középiskolai felvételi előkészítő magyarból

Online magyar

felvételi előkészítő

 

Tananyagainkat a 6. és 8. osztályban felvételizőknek, illetve minden felső tagozatos tanulónak ajánljuk, akik szeretnének gyakorolni, vagy pótolni a hiányosságaikat.

Próbáld ki!

A megfelelő képre kattintva, regisztráció után kapsz egy keresztmetszetet a kurzusról,
vagy letesztelheted a tudásod.


Vajon mi is kell egy igazán sikeres felvételi megírásához?

•   Megfelelő szintű anyanyelvi kompetenciák

  A felvételi feladatok megoldásához szükséges tananyag biztos ismerete és használata

  Mechanikus feladatmegoldás helyett logikus, értő problémamegoldás

•   A típusfeladatok megoldási stratégiáinak megismerése, hatékony alkalmazása

  Időnyerő módszerek, trükkök

  Megfelelő időgazdálkodási rutin


Az eTalon módszer

Az eTalon módszer lényege, hogy a sikeres felvételihez szükséges összes kompetenciát egyszerre fejleszti. Célunk, hogy a „muszáj csinálnom” „szívesen csinálnivá” legyen és a szorongás helyét átvegye a kiegyensúlyozottság a gyermek sikerein keresztül.

Mindezek érdekében a következő módszereket alkalmazzuk:

• A feladatlapok típusfeladatokra való bontása – a felvételi feladatlapok típusfeladatokra bonthatók (szófaji elemzés, mondatelemzés, költői képek felismerése, szólások-közmondások, toldalékok, szövegértés, stb.). A feladatok horizontális bontása lehetővé teszi a különböző típusokhoz szükséges tárgyi tudás összefoglalását, átadását és alapos begyakorlását, hatékony, mély feldolgozását és megértését.

• Tipikus feladatmegoldó stratégiák begyakorlása – például 

• Hogyan lehet a szövegértési és fogalmazási feladatot maximum pontszámra megírni? 

• Mit tegyek, ha nem jut eszembe a megfelelő szóösszetétel? 

• Mit tegyek, ha pocsék a helyesírásom? 

• Hogyan tudok összekevert verssorokat gyorsan sorba rendezni? 

• Időnyerést szolgáló trükkök, ismeretek például magánhangzótörvények memóriafogasa, a „nyelvemen van” jelenség kezelése.elkerülése (nagyon gyakoriak a szövegértési feladatoknál).

• A feladatokban található csapdák felismerése, elkerülése – ezek nagyon gyakoriak például a szövegértési feladatoknál.


Hogyan készülhetsz az online tananyagunkkal?

Az online felkészítő 12+1 modulból áll, amelyek didaktikailag egymásra épülnek, de tetszőleges sorrendben tanulhatók. A kurzus március elejétől, a következő év január 31-ig elérhető.

Modul száma 8. osztályos 6. osztályos
1. modul Szólások/közmondások, szókereső feladatok Szólások/közmondások, szókereső feladatok
2. modul Betűrendbe sorolás, szótagolás/elválasztás, hangrend Betűrendbe sorolás, szótagolás/elválasztás, hangrend
3. modul Szófajok 1. Szófajok 1.
4. modul Szófajok 2. Szófajok 2.
5. modul Szóelemek (képző, jel, rag) Szóelemek (képző, jel, rag)
6. modul Mássalhangzó törvények Mássalhangzó törvények
7. modul Mondatelemzés + Új helyesírási szabályok Helyesírás + Hangalak és jelentés
8. modul Verstan Verstan
9. modul Szövegértés Szövegértés
10. modul Fogalmazás Fogalmazás
11. modul Próba felvételi 1. Próba felvételi 1.
12. modul Próba felvételi 2. Próba felvételi 2.
+1. modul Tanácsok, tippek, trükkök a felvételi előtt Tanácsok, tippek, trükkök a felvételi előttMilyen elemekből áll az online felkészítő?

Az elemek összetétele a választott csomagnak megfelelő.

Letölthető, nyomtatható feladatlapok

• A modulhoz tartozó kidolgozott feladatok kérdéseit a gyerekek megkapják letölthető, nyomtatható feladatlap formában is. Fontos, hogy az éles felvételihez hasonló körülményeket is megszokják, papír alapon is dolgozzanak a feladatokon.

Egy-egy modult lezáró tudásszintmérő feladatlap. Ezen a feladatlapon található kérdéseket a tanulónak önállóan, papír alapon kell megoldania. Az eredmények online bevitele után visszajelzést kap az eredményeiről, az esetleges hiányosságok esetén ajánlásokat is küldünk arra, hogy mely anyagrészeket ismételje, nézze újra át.

 Videók

• A kiválasztott csomagnak megfelelő számú kidolgozott felvételi feladat videós magyarázata. 

• A modul témájához kapcsolódó videós segítségek (a felvételi elméleti tanananyagának teljes feldolgozása).

Kvízek

• A modulokat feladattípusok szerint tematizáltuk. A témák lezárásaként a gyermeknek lehetősége van egy 10-15 kérdésből álló gyorsteszt kitöltésére. A tanuló az eredményéről azonnali értékelést kap, így már egy-egy téma tanulása közben visszajelzéssel rendelkezik arról, hogy tovább léphet-e, vagy további gyakorlásra van szüksége.

• A tesztek többször kitölthetők. Új teszt kérése esetén új kérdéssor generálódik, amiben csak ritkán jelennek meg az előzőleg már megválaszolt kérdések. 

Játékok

• Az online interaktív játékok a felvételi elméleti tananyagainak játékos, élvezetes  elsajátítását segítik.

 Szülői felület

• A kurzuson a szülő is nyomon követheti a tanuló próbálkozásait, eredményeit, a felületen töltött időt, a megnézett elemeket, a kitöltött kvízek eredményeit, fejlődését, stb. 


Milyen csomagokból választhatsz?

Készülök
csomag
Biztosra megyek
csomag
Modulok száma 12+1 12+1
Modulonként kidolgozott feladat videós magyarázattal 12 24
Elméleti anyag videós magyarázata
Modulhoz tartozó letölthető feladatlap
Feladatokhoz kapcsolódó online kvíz Modulonként 2-3 Modulonként 4-5
Modult lezáró ellenőrző feladatlap
Játékok
Ár 29 000 Ft 38 000 Ft