Barion Pixel

Matematika felkészítő

Matematika felkészítő

 
Matek másképp!
 

Az eTalonSchool februártól matematika felkészítő kurzusra várja mindazokat a tanulókat, akik középiskolába terveznek felvételizni, illetve pótolnák, mélyítenék matek tudásukat.

A tapasztalatink és a szülői igények is abba az irányba mutattak, hogy dolgozzunk ki, és indítsunk el egy olyan felkészítőt, ami a matematikai kompetenciákat erősíti, támogatva ezzel mind az iskolai tanulmányokat, mind a középiskolai felvételit.

A szeptemberben induló felvételi előkészítőinket még hatékonyabbá teszi ez az alapozó kurzus. 

A középiskolai felvételi előkészítőink tapasztalatai azt mutatják, hogy bár sokszor a hozzánk érkező gyerekek tárgyi tudásával nincsen komoly probléma, matematikai ismereteiket mégsem tudják megfelelően a feladatmegoldás szolgálatába állítani. Mélyebb megértés nélkül, negatív attitűddel, rossz mechanizmusokkal állnak neki a feladatoknak. Matematikai fogalmaik nem tiszták, mélyek, nem alakult ki náluk a megfelelő logikai, problémamegoldó gondolkodás, tudásuk felszínes, atomisztikus, ami külön felkészítés nélkül az iskolai és felvételi eredmények sikertelenségében is megmutatkozik.

Ajánljuk minden gyereknek, aki jobban szeretné érteni, élvezni a matematikát, illetve időben, stresszmentesen el akar kezdeni a felvételire készülni.

Munkamemória fejlesztése

A munkamemória magában foglalja a figyelmet, a koncentrációt, a mentális kontrollt és a gondolkodást. Elengedhetetlen a megismerő folyamatokhoz, valamint közeli kapcsolatban áll a teljesítménnyel és tanulással.

Feladatmegoldást egyszerűsítő, gyorsító technikák

Ide tartozik a tipikus problémamegoldási stratégiák megismerése és alkalmazása, bizonyos számcsoprtok (prímszámok, közönséges és tizedes törtek, százalékok azonosságai, köbszámok, stb.) készség színtű ismerete, gyors előhívása, valamint a hatékony fejszámolási technikák, módszerek.

Nyitott, elfogadó, ösztönző, interaktív szemlélet, légkör

Soha nem a végeredményre, hanem az oda vezető útra, a gyerekek gondolkodására vagyunk kíváncsiak, és ezt is fejlesztjük. Ezért az órák interaktívak, a gyerekek a főszereplői a foglalkozásoknak – bármikor lehet kérdezni, hozzászólni, és jelezni azt is, ha bárki bármit nem ért.

Az eTalon módszer

Az eTalon módszer lényege, hogy a tanulási, megértési, probléma megoldási folyamatot élmény alapúvá teszi, és a sikeres feladatmegoldáshoz szükséges összes kompetenciát fejleszti.

1. lépés

Az adott matematikai ismeret átismétlése, elmélyítése, a hiányosságok felmérése és pótlása.

2. lépés

Az elsajátított ismeretek élményszerű, gyakorlati használata a hétköznapi élet feladatain keresztül. Például a kerület, terület, térfogat számítási ismereteiket egy játékos lakásfelújítási projekt során hasznosítják, és mélyítik el.

3. lépés

 

Az így megerősített tudást visszahelyezzük az iskolai matematika keretei közé, vagyis feladatlapokon, írásban adnak számot a megtanult ismeretekről a gyerekek.

A félév tematikája

Algebra: törtek, előjelek, műveleti sorrend, prímszámok, egyenletek

Grafikonok, táblázatok elkészítése, értelmezése, olvasása

Kombinatorika: megoldási stratégiák az összes helyes lehetőség megtalálásához

Mértékegységek:magolás helyett tapasztalatokkal megerősített értő, gyors és pontos átváltás

Geometria: síkidomok és tulajdonságaik, geometriai összefüggések

Terület – kerület számítás: élményeken és gyakorlaton alapuló, készség szintű számítás

Felszín – térfogat számítás: a három dimenziós térben való biztos tájékozódás, erre épülő értő feladatmegoldás

Szöveges és logikai feladatok: típusfeladatok megismerése, problémamegoldó gondolkodás, stratégiák elsajátítása

 

Szakembereink

• Egyetemi oktatók, pedagógusok – a tárgyi tudás, problémamegoldó készségek átadásáért felelősek

• Tanulásmódszertani szakember – a felkészítő didaktikai, módszertani részért felel

• Pszichológus – segít a gyerekeknek a vizsgahelyzet okozta stresszel való megküzdésben, a sikerkereső attitűd kialakításában

Eszközeink

2D és 3D vizualizáció

A síkbeli és térbeli geometriai feladatok megértését jelentősen segíti, ha kialakul, erősödik a térlátás, az, hogy a feladatban bemutatott elrendezést átlássa, elképzelje a diák. A 2D és 3D modellező eszköz segít a téri tájékozódásban, a mozgatás, animáció segítségével átláthatóvá tesszük a feladatot.

 

Tapasztalati összefüggés megértés

Konkrét segédeszközök használatával, az elvont matematikai műveletek, fogalmak (mértékegység átváltás, törtek, stb) élmény alapúvá válnak, biztos, mély megértést tesznek lehetővé.

Munkamemória fejlesztése

A munkamemória magában foglalja a figyelmet, a koncentrációt, a mentális kontrollt és a gondolkodást. Elengedhetetlen a megismerő folyamatokhoz, valamint közeli kapcsolatban áll a teljesítménnyel és tanulással.

Feladatmegoldást egyszerűsítő, gyorsító technikák

Ide tartozik a tipikus problémamegoldási stratégiák megismerése és alkalmazása, bizonyos számcsoprtok (prímszámok, közönséges és tizedes törtek, százalékok azonosságai, köbszámok, stb.) készség színtű ismerete, gyors előhívása, valamint a hatékony fejszámolási technikák, módszerek.

Nyitott, elfogadó, ösztönző, interaktív szemlélet, légkör

Soha nem a végeredményre, hanem az oda vezető útra, a gyerekek gondolkodására vagyunk kíváncsiak, és ezt is fejlesztjük. Ezért az órák interaktívak, a gyerekek a főszereplői a foglalkozásoknak – bármikor lehet kérdezni, hozzászólni, és jelezni azt is, ha bárki bármit nem ért.

A félév tematikája

Algebra: törtek, előjelek, műveleti sorrend, prímszámok, egyenletek

Grafikonok, táblázatok elkészítése, értelmezése, olvasása

Kombinatorika: megoldási stratégiák az összes helyes lehetőség megtalálásához

Mértékegységek:magolás helyett tapasztalatokkal megerősített értő, gyors és pontos átváltás

Geometria: síkidomok és tulajdonságaik, geometriai összefüggések

Terület – kerület számítás: élményeken és gyakorlaton alapuló, készség szintű számítás

Felszín – térfogat számítás: a három dimenziós térben való biztos tájékozódás, erre épülő értő feladatmegoldás

Szöveges és logikai feladatok: típusfeladatok megismerése, problémamegoldó gondolkodás, stratégiák elsajátítása

Szakembereink

• Egyetemi oktatók, pedagógusok – a tárgyi tudás, problémamegoldó készségek átadásáért felelősek

• Tanulásmódszertani szakember – a felkészítő didaktikai, módszertani részért felel

• Pszichológus – segít a gyerekeknek a vizsgahelyzet okozta stresszel való megküzdésben, a sikerkereső attitűd kialakításában

Helyszín:

eTalonSchool

1073 Budapest Erzsébet körút 24.

Időpontok:

6., 7., 8., osztályosoknak péntekenként 15:00 – 16:45 között – MEGTELT

6., 7., 8., osztályosoknak szombatonként 10:00 – 11:45 között

4., 5., osztályosoknak péntekenként 17:00 – 18:45 között

A kurzusok 12 alkalomból állnak, és február 7-től május elejéig tartanak.

A matematika felkészítő ára:
A 12 alkalomból álló felkészítő ára 60.000 Ft, ami 3X20.000 Ft-os részletekben fizetendő.

Az Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva olvashatja el.