Elementor #22389

Készülök
csomag
Biztosra megyek
csomag
Modulok száma 12 12+2
Modulonként kidolgozott feladat videós magyarázattal 12 24
Elméleti anyag videós magyarázata
Modulhoz tartozó letölthető feladatlap
Feladatokhoz kapcsolódó online kvíz minden 4. modul után
(modulonként 3 db)
minden 4. modul után
(modulonként 6 db)
Modult lezáró ellenőrző feladatlap 5. feladatlap 7. feladatlap
Játékok
Ár 33 000 Ft 45 000 Ft
Később bővítés Biztosra megyek csomagra 15 000 Ft
Modul száma 8. osztályos 6. osztályos
1. modul Szólások, közmondások Szókereső feladatok Szólások, közmondások Szókereső feladatok
2. modul Betűrend sorolás, szótagolás, elválasztás, hangrend Betűrend sorolás, szótagolás, elválasztás, hangrend
3. modul Szófajok 1. Szófajok 1.
4. modul Szófajok 2. Új helyesírási szabályok Helyesírás Új helyesírási szabályok
5. modul Szóelemek (képző, jel, rag) Szóelemek (képző, jel, rag)
6. modul Mássalhangzó törvények Mássalhangzó törvények
7. modul Mondatelemzés Szavak alakja és jelentése
8. modul Verstan Verstan
9. modul Szövegértés Szövegértés
10. modul Fogalmazás Fogalmazás
11. modul Próba felvételi 1. Próba felvételi 1.
12. modul Próba felvételi 2. Próba felvételi 2.
+1. modul Tippek, trükkök a felvételi előtt Tippek, trükkök a felvételi előtt
+2. modul Az azévi felvételi megoldásának videós magyarázata Az azévi felvételi megoldásának videós magyarázata
Modul száma 8. osztályos 6. osztályos
1. modul Algebra Algebra
2. modul Kombinatorika Kombinatorika
3. modul Sorozatok Geometriak
4. modul Mértékegységek Mértékegységek
5. modul Síkidomok, Kerület és területszámítás Síkidomok, Kerület és területszámítá
6. modul Felszín és térfogatszámítás Felszín és térfogatszámítás
7. modul Százalék, arány. Szöveges feladatok 1. Logikai feladatok . Szöveges feladatok 1.
8. modul Diagramok, grafikonok, táblázatok Diagramok, grafikonok, táblázatok
9. modul Szöveges feladatok 2. Szöveges feladatok 2.
10. modul Szöveges feladatok 3. Szöveges feladatok 3.
11. modul Próba felvételi 1. Próba felvételi 1.
12. modul Próba felvételi 2. Próba felvételi 2.
+1. modul Tippek, trükkök a felvételi előtt Tippek, trükkök a felvételi előtt
+2. modul Az azévi felvételi megoldásának videós magyarázata Az azévi felvételi megoldásának videós magyarázata
Készülök
csomag
Biztosra megyek
csomag
Modulok száma 12 12+2
Modulonként kidolgozott feladat videós magyarázattal 12 18
Elméleti anyag videós magyarázata
Modulhoz tartozó letölthető feladatlap
Modulokhoz kapcsolódó online kvíz 8-10 kérdés 10-15 kérdés
Készségfejlesztő kvízek száma 12 18
Modult lezáró ellenőrző feladatlap 5 összetett feladat 7 összetett feladat
Játékok
Ár 25 000 Ft 33 000 Ft
Később bővítés Biztosra megyek csomagra 12 000 Ft